top of page
Search
  • Heura Comunicación

Syneos Health aposta pel model d'inclusió social de L’Heura


L’Heura ha aconseguit l'adjudicació del servei complet de Facility Management de les instal·lacions i edificis de Syneos Healtha Barcelona.


El contracte multiserveis comporta els serveis de neteja, manteniment, jardineria i càtering, així com qualsevol altre servei que es produeixi segons les necessitats del nostre client. El projecte va començar a principis del mes de maig amb l'inici del servei de neteja de les oficines de la seu de Barcelona.


Syneos Health, amb seu a Morrisville (Carolina del Nord). és una organització de solucions biofarmacèutiques i investigació clínica que s'especialitza a recolzar les empreses amb assaigs clínics en etapa avançada.


Un servei inclusiu i sostenible

El compromís adquirit entre Syneos i L’Heura ha permès la incorporació de personal del nostre Centre Especial de Treball, aconseguint incorporar al mercat laboral a persones amb diversitat funcional. A L’Heura treballem amb persones amb risc d'exclusió, però prestem serveis amb el mateix nivell i competitivitat que les empreses ordinàries.


A més, estem compromesos amb la sostenibilitat, de la qual tenim una visió àmplia seguint els criteris d'ESG(Enviromental, Social i Governance), que fan referència als factors que converteixen una organització en sostenible a través del seu compromís social, ambiental i de bon govern.


En aquesta línia, i amb l'objectiu de continuar impulsant un model de desenvolupament sostenible, per al servei prioritzem l'ús de productes sostenibles i que redueixin, en la mesura del possible, els productes químics i el consum d'aigua.


Els tres principis fonamentals de L’Heura: sensibilització, ocupabilitat i inclusió


Els tres principis fonamentals que defineixen a L’Heura són la sensibilització, l'ocupabilitat i la inclusió, i són els principis que també encapçalen totes les accions que duem a terme.


A L’Heura treballem per reduir les barreres de la desigualtat. Per això, comptem amb un equip multidisciplinarid'orientació psicosocial, especialitzat en el desenvolupament de processos d'inserció de les persones amb diversitat funcional. Al nostre Centre Especial de Treball vetllem per afavorir la inclusió sociolaboral i perquè les persones que treballin amb nosaltres aconsegueixin un futur professional estable i amb projecció, potenciant el desenvolupament professional de persones amb diversitat funcional, vulnerables i en risc d'exclusió.


#adjudicacions #edifici #neteja #manteniment #jardineria #catering #Barcelona #discapacitat #AccióSocial #IgualtatDeOportunitats #ResponsabilitatSocialCorporativa #rsc #integració #inclusió #inserciólaboral

4 views0 comments
bottom of page