top of page
Search
  • Heura Comunicación

Heura obté les màximes certificacions en sostenibilitat, qualitat i seguretat


A L’Heura treballem des del compromís amb la sostenibilitat, el que ens ha portat a obtenir la certificació en la norma ISO 14001 sobre Medi Ambient i la ISO 50001 sobre Eficiència energètica, ambdues desenvolupades per l'Organització Internacional de Normalització (ISO).


La norma ISO 50001 és una normativa internacional sobre el Sistema de Gestió d'Eficiència Energètica, que avalua la gestió, l'optimització i l'aprofitament que es fa a través de l'energia. I la norma ISO 14001 fa referència a el Sistema de Gestió Ambiental i la seva certificació demostra el compromís assumit amb la protecció de l'entorn a través de la gestió dels indicadors mediambientals. La responsabilitat de mantenir el benestar del medi ambient és de tots i des de les organitzacions hem de sumar esforços per contribuir-hi.


Qualitat dels serveis i seguretat en el treball com altres prioritats

En L’Heura hem recertificat el sistema de qualitat ISO 9001, un estàndard internacional sobre la Gestió de la qualitatque reconeix la qualitat dels serveis que oferim i recull les millors pràctiques per a la seva aplicació. A més, també ha estat certificada amb la norma ISO 45001 sobre Prevenció de riscos laborals, que garanteix que es compleixen tots els requisits per assegurar la seguretat i salut de tots els nostres treballadors en les activitats que desenvolupen en el seu dia a dia.


Amb aquestes quatre importants certificacions, L’Heura demostra que treballar amb persones en risc d'exclusió, no només permet afavorir la inclusió sociolaboral de persones amb diversitat funcional, sinó també prestar serveis amb el mateix nivell i competitivitat que les empreses ordinàries i, sense cap dubte , amb tot el seu COR.


#certificacions #ISO #ISO14001 #iso50001 #iso9001 #iso45001 #sostenibilitat #EficienciaEnergètica #GestióAmbiental #calitat #GestióCalitat #seguretat #PrevencióRiescosLaborals


2 views0 comments
bottom of page