top of page
Search
  • Writer's pictureHeura Comunicación

Concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitatEn aquest blog recollim les concessions de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l’any 2022.


Data: 27/07/2022

Import: 176.299,20€

Número d’expedient: STC015/22/000068

Ordre reguladora: l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de la línia 1 de les subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l’any 2022.


Aquesta actuació́ està impulsada i subvencionada per la Generalitat de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió́ Europea a la pandèmia de COVID-19.


8 views0 comments
bottom of page