top of page
Search
  • Writer's pictureHeura Comunicación

BASF aposta per la igualtat d'oportunitats i pel model d'inclusió social de L’Heura


L’Heura, en col·laboració amb Optima, va aconseguir l'adjudicació del servei integral de Facility Services de gran part de les plantes que la multinacional alemanya de la indústria química BASF té distribuïdes per Catalunya.


El projecte comporta els serveis integrats de neteja i serveis auxiliars, així com els serveis de jardineria, ordenança i recepció, els quals estan gestionats per Heura.


El projecte es va iniciar l’1 d’octubre i, per a cadascuna de les plantes, el servei engloba edificis d’oficines i laboratoris, edificis de producció, zones exteriors enjardinades i carrers de trànsit.


Un servei tecnològic, sostenible i inclusiu


Per a aquest projecte s'ha implantat la utilització de la plataforma tecnològica pròpia Ignify, amb la qual gestionem el servei de manera més eficient, sostenible, flexible i col·laborativa. A més, permet impulsar l'empoderament tecnològic dels equips perquè hi participin, prenguin decisions i aportin el seu coneixement valuós.


Continuem apostant pel nostre compromís amb la sostenibilitat amb una visió àmplia seguint els criteris d'ESG (Enviromental, Social i Governance), que fan referència als factors que converteixen una organització en sostenible a través del seu compromís social, ambiental i de bon govern .


Per això, amb l'objectiu de continuar impulsant un model de desenvolupament sostenible, prioritzem per al servei l'ús de productes sostenibles i que redueixin, tant com sigui possible, els productes químics i el consum d'aigua.


El compromís entre BASF i L’Heura ha materialitzat la incorporació de personal del nostre Centre Especial de Treball, aconseguint incorporar al mercat laboral persones amb diversitat funcional.Sensibilització, ocupabilitat i inclusió: els tres principis fonamentals de Heura


Els tres principis fonamentals que defineixen a L’Heura són la sensibilització, l'ocupabilitat i la inclusió, principis que sempre encapçalen tots els nostres projectes.


A L’Heura treballem amb persones amb risc d'exclusió, però prestem serveis amb el mateix nivell i competitivitat que les empreses ordinàries. Ens esforcem, dia a dia, per reduir les barreres de la desigualtat i, per això, comptem amb un equip multidisciplinari d'orientació psicosocial, especialitzat en el desenvolupament de processos d'inserció de les persones amb diversitat funcional. Al nostre Centre Especial de Treball apostem pel talent, sense exclusió ni etiquetes. Ens importen les persones, la seva passió i el seu compromís.


#adjudicacions #edifici #neteja #manteniment #jardineria #recepció #Catalunya #discapacitat #AccióSocial #IgualtatOportunitats #ResponsabilitatSocialCorporativa #rsc #integracio #inclusió #inserciolaboral

1 view0 comments
bottom of page